Dargang

Máy thổi khí Dargang còn được gọi là máy thổi vòng, máy bơm chân không hoặc máy thổi kênh bên.

    • Đây là sản phẩm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Apex Dargang, một công ty có trụ sở tại Đài Loan.
    • Nó có thể được sử dụng như một máy bơm chân không hoặc một máy nén cho nhiều ứng dụng như nông nghiệp, vệ sinh, xây dựng, v.v.
    • Nó có nhiều mẫu và phạm vi từ một giai đoạn đến hai giai đoạn, từ 0.18 KW đến 20 KW, và từ 50 mbar đến 500 mbar áp suất chân không hoặc nén.
    • Nó dễ dàng lắp đặt và có độ ồn và bảo trì thấp.